Projekter med tang

COOL BLUE: En Ny Platform for Ocean Regenerators

https://coolbluefuture.org/COOL BLUE-projektet, finansieret af EU (forkortelse for “Community Ocean Farms and Local Business Clusters”), lancerer en helt ny platform for havregeneratorer på coolbluefuture.org. Havbønder og -gartnere dyrker arter som muslinger,

Nyt tangprojekt i Grønland

I den lille bygd Alluitsup Paa, også kendt som Sydprøven, i Sydgrønland er et spændende nyt projekt skudt i gang. “South Greenland Seaweed”, et socialøkonomisk initiativ støttet af foreningen Østifterne,

Bioraffinering af søsalat – Ulva lactuca

Projektet, der netop er afsluttet med meget interessante og perspektivrige resultater, er støttet af Food&Biocluster Denmark. Deltagere var Bjarne Ottesen fra Nordisk Tang ApS/ Tanggaarden ApS, Niels Jørgen Madsen fra

SMART TANG

Kort beskrivelse af SMART tang: SMART TANG vil bringe dansk produceret sukkertang i spil som en skalerbar, grøn løsning til at producere en attraktiv bioresource, og samtidig forbedre havmiljø og

Safe Seaweed Coalition

Dear all, After a highly competitive evaluation process by an advisory board of seaweed industry experts, the Safe Seaweed Coalition Steering Committee is proud to announce the results of its first

Tangprojektet inviterer til tang- og urteworkshop på AARØ

12. SEPTEMBER 2013

 

Temaet er: Dyrkning og indsamling af tang og urter – Hvordan kommer vi videre? 

 

Både tang og vilde urter har fået folkelig bevågenhed. Vi har i tangprojektet sandsynliggjort, at der er et potentielt marked både for tang og vilde urter. Nu skal vi videre og udvikle et reelt marked med en velfungerende forsyningskæde. Danske tangarter kan indsamles,  fiskernes bifangster kan udnyttes og tangen kan dyrkes i kar eller på line. Blæretang kan måske afsættes fersk, men generelt skal tang tørres / ristes / formales for at nå markedet og opnå større udbredelse. Det samme gælder de vilde urter.

 

Hvem skal tage sig af disse processer fremover?

Invitation (du dirigeres til dropbox)

Tangworkshop (du dirigeres til dropbox)

 

Forskningsprojekter om tang

Den 16/12-2016 blev der i .tvmidtvest.dk/nyheder vist en indslag om et nyt forsknings projekt som skal undersøge om tang kan hjælpe mennesker med tarm og gigtsygdomme. Et forskerteam på Regionshospitalet i Silkeborg har fået over to millioner kroner fra en EU-fond til at finde ud af, om tang kan gøre livet bedre for patienter med tarmsygdomme.