Nyt tangprojekt i Grønland

I den lille bygd Alluitsup Paa, også kendt som Sydprøven, i Sydgrønland er et spændende nyt projekt skudt i gang. “South Greenland Seaweed”, et socialøkonomisk initiativ støttet af foreningen Østifterne, sætter fokus på bæredygtig udvikling og samfundsforbedring gennem udnyttelse af havets ressourcer.

Projektets primære mål er at skabe nye arbejdspladser og tiltrække arbejdsløse unge fra andre områder ved at udvikle og markedsføre forskellige tangprodukter. For at understøtte denne indsats har South Greenland Seaweed (AMBA) overtaget en tidligere rejefabrik ejet af Polar Seafoods og fem beboelseshuse i bygden.

Denne genåbning af fabrikken markerer en vigtig milepæl for lokalsamfundet, som har været uden indhandlingsmuligheder i syv år. Det har været et længe ønsket løft for bygdens beboere, hvor fabrikken tidligere var arbejdsplads for 60 mennesker, og bygden engang var den største i Grønland med 700 indbyggere.

Projektet bygger på et bredt samarbejde med lokale organisationer, herunder den lokale Fisker og Fangerforening (KNAPP), Bygderådet og Sydgrønlands fåreavlerforening. Derudover arbejder man tæt sammen med Kommune Qujalleq for at sikre projektets succes.

Et interessant aspekt af projektet er dets fokus på bæredygtighed. Tidligere forskning i rammerne af Nordic Seaweed Project har vist, at grønlandsk tang vokser næsten lige så hurtigt som norsk tang, og at der er fuld genvækst 4-5 år efter høst. Dette åbner muligheder for en bæredygtig industriel udnyttelse af tang som både føde- og tilskudsfoder til får. Der er allerede etableret aftaler om eksport af tang til Tyskland og fremstilling af mindre tangpakker til direkte konsum.

Alluitsup Paa har historisk set været et foregangsområde for indhandling i Grønland. Oprindeligt var det første sted i landet med et fiskehus; nu er det igen banebrydende med det første tangindhandlingssted.

Projektet afsluttes med en overdragelse af fabrikken til lokalbefolkningen, hvilket vil sikre, at fordelene og resultaterne af “South Greenland Seaweed” forbliver i lokalsamfundet og bidrager til dets fortsatte vækst og udvikling.

Projektstart 1/1 2024

Projektkoordinatorer:

Søren Stach Nielsen 

Mail sorenstach@gmail.com

Kåre Hendriksen 

Mail kaarehendriksen@gmail.com

Ole Hertz  

Mail hertz922@gmail.com

Foto: Fabrikken I Alluitsup Paa og nogle af vores huse

Seneste indlæg
Kategorier