Samsø: Offentligt møde om Projekt BARREEF lørdag d. 25. marts 2023 fra kl. 13.00 – 16.00

Mødested: Samsø Energiakademi, Strandengen 1, 8305 Samsø

Program:

Kl. 13.00Velkomst v. udvalgsformand for TU, Michael Kristensen. Ændringer i klimaet medfører nye udfordringer jf. Samsø Kommunes KlimahandlingsplanSamsø Kommunes baggrund for at ansøge om etablering af stenrev ved StrandskovenOpbakning fra foreninger i Grønt Råd – orientering til lodsejereTværkommunalt samarbejde om havmiljø i det sydvestlige Kattegat
Kl. 13.15Projekt BARREEF v. senior scientist ved DTU, Jon Christian Svendsen m.fl. Hvorfor et Projekt BARREEF? Udvælgelse af lokalitet, forundersøgelser, etablering af revet, undersøgelser af revets effekt på kyst og plante-/dyreliv både i det korte og lange perspektiv, samarbejdspartnere, afslutning af projekt m.m.Projektet BARREEF som nationalt demonstrationsprojekt  
Kl. 14.15Pause / café-diskussioner Spørgsmål til DTU og Samsø Kommune  
Kl. 15.15Det lokale engagement v. Samsø Energi- og Miljøkontor Etablering af lokal følgegruppe eller foreningLøbende orientering om projektet f.eks. på hjemmeside eller FacebookSamarbejde med Samsø Efterskole, Samsø Kommune, lokale foreninger
Kl. 16.00Afrunding v. arrangørerne  
Seneste indlæg
Kategorier