Bioraffinering af søsalat – Ulva lactuca

Projektet, der netop er afsluttet med meget interessante og perspektivrige resultater, er støttet af Food&Biocluster Denmark. Deltagere var Bjarne Ottesen fra Nordisk Tang ApS/ Tanggaarden ApS, Niels Jørgen Madsen fra Nordic Marine Nutrition ApS, projektleder Anne-Belinda Bjerre fra Teknologisk Institut, som i fællesskab har forestået design og udførelse af forsøgene i laboratorierne på Nordisk Tang og i Høje Tåstrup. Deltagerne vil gerne takke Xiaruo Hou fra Teknologisk Institut for assistance i laboratoriet ved centrifugering og vejning af udfældede ulvan prøver. Desuden en tak til Nicolaj Maa fra Teknologisk Institut for at have forestået indledende forsøg til ny analysemetode af ulvan. Og endelig en tak til Anne Christine Hastrup fra Teknologisk Institut for at understøtte udvikling af ny analysemetode af ulvan via instituttets RK-midler.

Projektet har vist, at potentialet er stort for at anvende søsalat som en bæredygtig og biobaseret ressource til bioraffineringsformål herunder til fremstilling af ulvan og proteinrig restfraktion til fødevarer.

Ulvan anset som værende et potentielt fødevareadditiv, men adskillige studier har desuden vist ulvans terapeutiske effekter, herunder dets anvendelse til terapeutisk behandling af immunforsvaret, som antioxidant, til kræftbehandling, anti-koagulerende, antiviralt og som plantebeskyttelsesmiddel. Således vil et bredt spektrum af CO2 reducerende produkter kunne udvindes fra søsalat og ulvan som råvare. Der er samtidigt store klimamæssige perspektiver i at opsamle og udnytte søsalat fra de indre farvande. Fjernelsen af søsalat fra 1000 hektar fjordområde på et gunstigt år kunne bidrage til indsamling af det samlede CO2 udslip fra f.eks. hele Sorø kommune på 11.000 indbyggere.

Der har været omfattende interesse for projektet fra enkeltpersoner, svinefarmere, kommuner samt uddannelsesinstitutioner. 18 kommuner i Nordjylland har efter fremlæggelse af projektet efterspurgt en markedsanalyse. Prisen for ulvan er i øjeblikket ekstrem høj, pga. det stadig begrænsede brug af ulvan ud over til forskningsbrug, samt ikke mindst en omkostningsfuld produktionsmetode. Det Tjekkiske firma Biotynth.com, som tilsyneladende i dag er en af de største producenter af ulvan tager f.eks. kr. 1500 for 10 mg ulvan. Herværende projekt har dokumenteret at det er muligt at producere ulvan til en markant billigere pris. Det kræver dog en videreudvikling af analyse- og ekstraktionsmetoden så vi dels har en præcis beskrivelse af både ulvan- og restproduktet. Hertil arbejdes der på, udover ekstraktion af ulvan, en total udnyttelse af søsalat til både foder og biogas. Bjarne er næsten klar med en forretningsplan, der bygger på erfaringer fra Frankrig samt erfaringer fra tidligere projekter om søsalat.

Seneste indlæg
Kategorier