Andre organisationer

Tangnetværket samarbejder – i større eller mindre omfang – med disse: 

 

Om videnscenteret: Videnscenteret skal helt overordnet bidrage til at fremme bæredygtig produktion og anvendelse af tang til gavn for klima og menneskers sundhed ved at:

  • Indsamle og formidle viden om tang
  • Skabe netværk for forskere og iværksættere med fokus på tang som råstof
  • Fremme bæredygtig tangproduktionen i Danmark

Adresse: Annebergparken 26a, 4500 Nykøbing Sjælland.

Hjemmeside: https://www.danskvidenscenterfortang.dk

Seneste indlæg
Kategorier