Seminar om kyster, fødevareproduktion og landdistrikter, Roskilde Universitet

16. december 2021 — 13:00-15:30
Ansvarlig: Emmy Laura Perez Fjalland, elpf@ruc.dk / +45 30267987


Deltagere:
Anne-Lise Becker, By og Landskab
Jørgen Ole Bærenholdt, Roskilde Universitet
Anna Emilsdóttir, Coro Lab
Katinka Bundgård Fals, Roskilde Universitet
Emmy Laura Perez Fjalland, Roskilde Universitet (oplægsholder)
Asmus Gamdrup, KOST (oplægsholder)
Morten Vest Hansen, Roskilde Universitet
Jesper Holm, Roskilde Universitet
Mette Jørgensen, Guldborgssund Kommune og Bioøkonomisk Vækstcenter
Søren Laurentius, Tænketanken Hav
Anna Aslaug Lund, Københavs Universitet (oplægsholder)
Bjørnar Måge, Museum Lolland-Falster
Pernille Nielsen, Roskilde Universitet (oplægsholder)
Henrik Hauggaard-Nielsen, Roskilde Universitet
Thomas Theis Nielsen, Roskilde Universitet
Birte Pawlik, Postholderens Sted (oplægsholder)
Bo Thorning, BioFab Lab Roskilde
Louise Windfeldt, Københavns Universitet
Ane Aare, Roskilde Universitet

Introduktion
Jagten efter ‘bæredygtige’ materialer og spise, værdikæder og
produktionssystemer, er intensiveret. Samtidig stiger indsigten i de
omsiggribende negative konsekvenser af menneskeskabte
påvirkninger af landjord og havmiljø — og med kysterne som
overgangszoner og bindeled. Tilsammen synliggør det, at vi må
rejse en række nødvendige overvejelser om hvordan vi skal
organisere os i et landskab under forandring, og have øje for
spændinger og muligheder mellem produktion, genopretning og
rekreation. Ved vores seminar vil vi indlede denne samtale med
bidrag fra et producent, historisk, landskabsarkitektonisk og et
geografisk perspektiv.

Program:

Emmy Laura byder velkommen
Birte Pawlik (lokal producent) fortæller om sankning og høst af tang og
ålegræs langs kysten i Guldborgssund, og dyrkning af tangkartofler.
Asmus Gamdrup (madhistoriker) fortæller om madkultur og EGN projektet på
Museum Lolland-Falster, og hvad det betyder at arbejde med lokale, historiske
fødevare
Emmy Laura Perez Fjalland (geograf) fortæller om tangkultur – mangeartede
og dybdehistoriske bevægelser i et Lollandsk kystlandskab.
Anna Aslaug Lund (landskabsarkitekt) fortæller om kystsikringer og stigende
vandstande, og vil sætte fokus på genopretning og æstetik.
Pernille Nielsen (geograf) vil fortælle om småproducenters virke på Lolland, og
diskutere deres roller og ansvar i den grønne omstilling
Fælles diskussion mellem oplægsholdere og deltagere: Hvordan kan vi
tænke produktion, regeneration og rekreation sammen? Hvordan kan vi
reorganisere os i landskaber forandring? Hvordan kunne Lolland forvaltes om 20
år, 50 år eller 150 år?

Seneste indlæg
Kategorier