december 15, 2021

Nyhedsbrev – 15. december 2021

Et  kort nyhedsbrev fra tangnetværket. Turn in på Zooms den 16 december 2021 kl. 13-15.30. Der vil  blive afholdt et seminar om kyster, fødevareproduktion og landdistrikter, hvor en række taler vil