Nyhedsbrev – 15. december 2021

Et  kort nyhedsbrev fra tangnetværket. Turn in på Zooms den 16 december 2021 kl. 13-15.30. Der vil  blive afholdt et seminar om kyster, fødevareproduktion og landdistrikter, hvor en række taler vil fortælle om sankning af tang langs kysten og med fiskere, samt dyrkning af tangkartofler og meget mere. Information om deltager og program kan ses nedenfor samt link til seminar.

 
Tangkultur seminar om kyster, fødevareproduktion og landdistrikter
Jagten efter ‘bæredygtige’ materialer og spise, værdikæder og produktionssystemer, er intensiveret. Samtidig stiger indsigten i de
omsiggribende negative konsekvenser af menneskeskabte påvirkninger af landjord og havmiljø — og med kysterne som overgangszoner og bindeled. Tilsammen synliggør det, at vi må rejse en række nødvendige overvejelser om hvordan vi skal
organisere os i et landskab under forandring, og have øje for spændinger og muligheder mellem produktion, genopretning og rekreation. Ved vores seminar vil vi indlede denne samtale med bidrag fra et producent, historisk, landskabsarkitektonisk og et geografisk perspektiv.
Deltag i  Zoom Meeting https://ruc-dk.zoom.us/j/63535764725?
pwd=RmFLNGxmOXVlbCtmRDlvRFVrVy9SUT09 Meeting ID: 635 3576 4725
Passcode: 449136

Information om deltager og program
Seneste indlæg
Kategorier