Nyhedsbrev – 14. marts 2022

Tangnetværket invitere til fyraftensmøde og efterfølgende generalforsamling,  den 29. marts 2022. Begge møder bliver afholdes Online. Fyraftens mødet indeholder oplæg om Biosecurity i tangdyrkning v/ Annette Bruhn, Senior Researcher, AU m.fl. Fyraftensmødet efterfølges af generalforsamlingen. Vi glæder os til at “se” jer alle sammen.
Dansk botanik forenings Østkreds invitere til foredrag v/ lektor emerita Ruth Nielsen d. 17 marts, som vil fortælle om de danske havalger.
Læs om hvordan du kan anlægge en havhave og om den nye platform for algeinteressenter, EU4Algae.
Få indsigt i vilkårene for tangerhverv i Alaska og Grønland og meld din virksomhed gratis ind i det nye online Submariner-katalog.
Hør om to nye universitets projekter, Taste-Sea og SusKelpFood fra Svenske og norske universiteter med deltagelse af DTU fødevareinstitut.

Tangnetværket har fået en MobilePay box. Alle bidrag modtages med glæde og skulle nogen få lyst til at blive sponsor for Tangnetværket er I velkommen.

Om Danmarks Havalger
torsdag d. 17 marts kl.19.30 i Auditorium A, Bygn.1, Universitetsparken 15.
Alger er en meget vigtig del af havets økosystem. Vi ser dem mest som opskyl på stranden og fastsiddende på vores havnemoler. Ruth Nielsen vil denne aften indvi os i de vigtigste betingelser for algefloraen i danske farvande. Ruth giver tips til bestemmelse af algerne med information om algernes livshistorier. Til ”det grønne køkken” er det vigtigt at kunne kende spiselige alger.Ruth viser desuden udvalgte alger fra algeherbariet, Statens Naturhistoriske Museum, og fortæller om de vigtigste bidragydere til herbariet, og bøger om danske havalger præsenteres.
Fyraftensmøde kl. 15.30 – 17 efterfulgt af Generalforsamling fra kl. 17.15 – 19  for Tangnetværket 29 marts 2022
Tangnetværket  invitere til fyraftensmøde og afholder sin årlige generalforsamling d. 29 marts. Fyraftensmødest vil blive indledt med et oplæg af Annette Bruhn, seniorforsker ved Århus universitet, som sammen med andre inviterede vil fortælle om biosecurity i forbindelse med dyrkning af tang. Program for fyraftensmøde kan ses her Derefter følger Tangnetværkets generalforsamling, hvor flere bestyrelsesmedlemmer er på genvalg. Program kan ses her.
Deltagelse via Team link.

Krångliga regler hindrar hobbybönder till havs
Intresset för småskalig odling av musslor och alger är stort. Men för att underlätta odlingen krävs enklare tillståndsprocesser. Det visar utvärderingen av ett pilotförsök med marina kolonilotter på Tjärnö marina laboratorium. Se mere her og læs rapporten om hvad og hvordan en havhave etableres.

Europakommissionen lancerer platform for at fremme produktion og brug af alger i Europa
Europa-kommisionen, EuropeanClimate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA) og et konsortium af bæredygtighedskonsulenter og algeorganisationer lancere en europæisk platform
for algeinteressenter, kaldet EU4Algae. Interesseret kan læse mere her.
Relaterede links:
Map of macroalgae production – European Atlas of the Seas
– Euronews OCEAN Seaweed farming: an economic and sustainable opportunity for Europe
Taste The Ocean – recipe with anglerfish and algae

Alaska Seaweed Market Assessment
 Rapporten omfatter vurderinger af verdens tangproduktion og handel, indenlandsk produktion, fødevaremarkeder for tang, nye anvendelser og muligheder for tang og en vurdering af Alaskas nuværende position og fremtidige muligheder. Noget af Alaska samt Grønland “boltrer” sig indenfor de samme breddegrader og begge steder med islæt af Inuitter – så hermed lidt inspiration til og om Grønland indenfor dette emne. Rapporten kan læses her.

Projekter med tang
To projekter “Taste-Sea” – fermentation of seaweed for meat replacement (se nærmere her) og SusKelpFood- sustainable ingredients from cultivated kelp in the food industy (mere her) genneføres i et transnationalt samarbejde mellem DTU fødevareinstitut og universiteter i henholdsvis Sverige og Norge.

Nyt katalog ude for innovative og bæredygtige blå virksomheder
Et nyt interaktive online SUBMARINER-katalog er blevet lanceret.
I løbet af de seneste par år er antallet af innovative og bæredygtige blå virksomheder og produkter steget markant.
Submarin kataloget vil gerne øge deres synlighed og tilgængelighed. Gratis registrering her.

MobilePay Box for TangnetværketMedlemsskabet af Tangnetværket er gratis, og det er arrangementerne som regel også. Men der er udgifter forbundet hermed, så har du lyst til at støtte Tangnetværket, er du meget velkommen til at indbetale et beløb – stort eller lille – til vores MobilePay: box14962. Det vil være tang-nemlige for. Hvordan?
Seneste indlæg
Kategorier