Tilladelse til dyrkning af tang forlænges op til 10 år

Kære Simon 

Tak for din henvendelse. 

Jeg kan forstå, at du og øvrige repræsentanter fra tang-branchen havde et konstruktivt møde med Kystdirektoratet i december om rammerne for tangdyrkning.
På baggrund af Kystdirektoratets faglige evaluering vil der fremadrettet blive mulighed for tilladelser af længere varighed til kommercielle tanganlæg, hvilket jeg har forstået, at Kystdirektoratet informerede om på mødet. Jeg håber, at det vil være med til at styrke branchen fremadrettet. Jeg er glad for, at vi har kunnet tage fat på det hovedproblem, som I pegede på, da vi mødtes.

Brev fra miljøminister, Lea Wermelin, på baggrund af møde afholdt af kystdirektoratet i Lemvig 7. december 2021

Seneste indlæg
Kategorier