Tangnetværkets Generalforsamling d. 13 april 2021 kl. 16 – 18

Dagsorden for Tangnetværkets generalforsamling d. 13 april 2021:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Fremlæggelse af det revideret årsregnskab til godkendelse
  4. Behandling af evt. indkomne forslag
  5. Bestyrelsens oplæg om aktiviteter for det kommende år
  6. Fremlæggelse af budget til godkendelse herunder fastsættelse af kontingent
  7. Valg af  kasserer
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  9. Valg af revisor og revisor suppleant
  10. Evt.

Bestyrelsesmedlemmerne: Henrik Jarlbæk, Claus Falconi og Susanne Nielsen er på genvalg og modtager alle genvalg.

Suppleanterne: Rie Toftelund Ladefoged, Jan Bonne Pedersen og Cecilie Wirenfeldt  er på valg og modtager alle genvalg.

Seneste indlæg
Kategorier