Udnyttelse af ikke-hjemmehørende tangarter i Danmark

Dyrkning af ikke-hjemmehørende arter – hvad er reglerne og giver de mening (gråzone)

Vi har ca 400 arter af tang i danske farvande. Nogle af dem er ikke oprindeligt danske arter – men ikke-hjemmehørende arter. Heraf er enkelte også invasive, dvs at de breder sig og har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet.

Flere af de ikke-hjemmehørende arter er interessante kommercielt – til mad eller til foder – men…

Må vi høste de invasive arter? Må vi dyrke dem på land eller i havet? Og må vi dyrke arter, der slet ikke findes i Danmark – endnu?

Hvad siger reglerne? Giver de mening? Hvordan sikrer vi den rette balance mellem benyttelse og beskyttelse?

Vi tager hul på en diskussion om ønsker, muligheder og begrænsninger.

Tirsdag d.20.4.2021 kl 16-17:30.

Program:

  • Introduktion – ikke-hjemmehørende arter – invasive arter – høst og dyrkning. Annette Bruhn, Aarhus Universitet
  • Gældende regler og retningslinjer. Gerbrich Koudenburg, Miljøstyrelsen
  • Høst og dyrkning af Gracilaria? Simon Weber, Dansk Tang
  • Cultivation of Asparagopsis in closed systems on land. Damien Balkin, KinFood.
  • Sargassotang og Gracilaria – to invasive arter i DK. Morten Foldager, Roskilde Universitet
  • Udnyttelse af invasive tang arter i Danmark. Henning Mørk Jørgensen, Danmarks Naturfrednignsforening
  • Diskussion

OG husk – jo mere uenige vi er – jo pænere skal vi tale til hinanden (Clement Kjersgaard) J

Tangnetværket og Tang.nu

Seneste indlæg
Kategorier