Kortlægning af tangressourcen i Grønland – Seaweed Resource for Harvest in Greenland (SeaRcH)

Tang-workshop Kortlægning af tangresourcen i Maniitsoq-Nuuk området
2. februar, 2023, 10:00-12:00 (CET+4 t)
ZOOM:  https://aarhusuniversity.zoom.us/j/69035410603


Du er hermed hjerteligt inviteret til at deltage i tang-workshoppen, som afholdes i forbindelse med projektet: Kortlægning af tangressourcen i Grønland – Seaweed Resource for Harvest in Greenland (SeaRcH)*
Projektets formål er at kortlægge tangressourcen i et geografisk afgrænset område i Grønland, herunder udbredelse, dækningsgrad, biomasse og vækstrate, som grundlag for en vurdering af den høstbare andel
Workshoppens formål er at indkredse den mest relevante placering af undersøgelsesområdet baseret på lokal og anden viden om tangforekomster og kystforhold samt behov for infrastruktur. Workshoppen afholdes virtuelt via ZOOM-linket ovenfor, og primært på dansk. OBS –
Send meget gerne invitationen videre til andre, som workshoppen måtte have interesse for.
Workshop program:
10:00 Velkomst
10:10 Introduktion til SeaRcH-projektet og workshoppens formål
10:20 Præsentation af spørgsmål, som vi meget gerne vil have svar på fra deltagerne: Hvor er der observeret tang i området mellem Maniitsoq og Nuuk?Og hvor vil det være nemmest at komme til i forhold til høst af tang?Hvilke udfordringer kunne der være i at høste i de pågældende områder, fx lokale sejlforhold?Hvilke bekymringer kunne du have i forhold til miljøpåvirkninger? (Fase 2 af projektet) Workshopdeltagerene anmodes om at sende svar på ovenstående spørgsmål inden January 25th, 2023. De indkomne svar vil blive samlet og præsenteret på workshoppen og dermed danne grundlag for workshoppens diskussion og konklusioner.
11.00 Kaffepause
11:10 Præsentation af metoder til tangkortlægning, som er udviklet og anvendt i Norden
11:30 Design af metode til kortlægning af tang i Grønland, hvor de særlige lokale forhold inddrages.
Kontakt: Susse Wegeberg (sw@ecos.au.dk, +45 3018 3118) – David Blockley (dabl@natur.gl, +299 36 12 96)
* Projektpartnerne er: Aarhus Universitet, Bergen Universitet, Grønlands Naturinstitut, Havforskningsinstituttet (Norge) og Tarí – Faroe Seaweed

Topic: Tang-workshop Time: Feb 2, 2023 02:00 PM Copenhagen   Join Zoom Meeting https://aarhusuniversity.zoom.us/j/69035410603 Meeting ID: 690 3541 0603   Join by SIP 69035410603@109.105.112.23669035410603@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 690 3541 0603      

Kind Regards, Dr David Blockley    Scientist

Seneste indlæg
Kategorier