Nyhedsbrev – 12. april 2021

Kære alle medlemmer af Tangnetværket. Lige en ekstra og sidste påmindelse. HUSK, Tangnetværket invitere til generalforsamling,  den 13 april. Mødet bliver afholdt Online og vil starte med et super spændende oplæg om Tang.nu projektet. Vi håber på et stort “fremmøde”.
Næste virtuelle “Gå-hjem” møde er på trapperne. Emnet er “Dyrkning af ikke-hjemmehørende arter – hvad er reglerne og giver de mening (gråzone)” v/Annette Bruhn. Fyraften mødet afholdes d. 20 eller 22 April fra kl. 16 – 17.30.

Nyhedsbrevet sluttes af med sidste nyt i Tangproducenternes kommunikation, v/ Simon Weber fra Dansk Tang, med myndighederne om bedre vilkår for dyrkning af tang i Danmark.

Sidst, men ikke mindst: Tangnetværket har fået en MobilePay box. Alle bidrag modtages med glæde .
Generalforsamling Online for Tangnetværket 13 april fra kl. 16 – 18.
Tangnetværket afholder sin årlige generalforsamling d. 13 april. Mødet vil blive indledt med et oplæg af seniorforsker Annette Bruhn, AArhus universitet, som giver et overblik over Tang.nu projektet, der er støttet af Veluxfonden. Derefter følger Tangnetværkets generalforsamling, hvor flere bestyrelsesmedlemmer er på genvalg. Program kan ses her og tilmelding kan ske via doodlen. Klik her for at deltage i Teams mødet.

Fyraftensmøde for Tangnetværket 20 eller 22 April fra kl. 16 – 17.30.
Tangnetværket afholder  det første Fyraftensmøde i 2021 hvor vi skal tale om “Dyrkning af ikke-hjemmehørende arter – hvad er reglerne og giver de mening (gråzone)” v/Annette Bruhn. Til mødet er inviteret Miljøstyrelsen v/ annonceres senere. Programmet for Fyraftenmødet kan ses her . Den endelige dato er endnu ikke bestemt, men sæt kryds ved begge og hold fri den ene. Tilmelding via Doodle

Tangdyrkning udgår af den nye havplan.
Miljøminister Lea Wermelin var af Venstre kaldt i samråd om de dårlige forhold tangbranchen oplever. En sag der er kommet i mediernes søgelys efter udfordringerne Dansk Tang har oplevet, i forhold til dyrkningstilladelser.
I den forbindelse har miljøministeren lovet at se på forholdene, og at der senest vil være en plan for hvordan forholdene kan forbedres, i efteråret 2021.
Men vigtigst af alt, og en fantastisk nyhed for os alle. Så er tangdyrkning taget ud af den nye havplan. Det betyder at der i fremtiden kan søges om dyrkningstilladelser alle steder, og ikke kun i de områder havplanen har udnævnt.
Link til samrådet med Miljøministeren her
Seneste indlæg
Kategorier