Tanggården på Endelave/ tangakademiet.

Der foregår en markant udvikling af aktiviteterne på Tanggaarden og det tilhørende tangakademi på Endelave. Der er gennemføres f.eks. rigtig mange tangsafarier, uddannelse af naturvejledere, af kokke og kantineledere, og her fra foråret skal vi i gang med at uddanne tanghøstere til bæredygtig og skånsom høst af vild tang langs vore kyster. Endelig er der rigtig mange virksomheder der bruger tangakademiet som en lærerig medarbejderaktivitet. Her kan der være fokus på tangs kulinariske og helsemæsstige egenskaber, på CO2 emmissionen, næringsoptag foder til dyr og gødning til afgrøder. Endelig har Endelave fået bevilget en mill. kr til udvikling af en masterplan for bæredygtig turisme. Her er tang og tanggaarden et af de centrale omdrejningspunkter. Alt i alt er aktiviteterne ved at være så omfattende at Bjarne og hustruen Mette er begyndt at lede efter en samarbejdspartner eller to med det formål at sikre en generationsskifte når tiden er inde til det.

Af Bjarne Ottesen

Seneste indlæg
Kategorier