Til minde om Ruth Nielsen (1944 – 2024)

Verdenen har den 12. april 2024 mistet en kvinde af stor betydning for tang-verdenen.

Ruth, som så gavmildt har delt ud af sin viden på mange af Tangnetværkets ture og arrangementer vil blive savnet.

Ruth havde igennem mere end et halvt århundrede forsket i alger og specifikt i Danmarks havalger.  Hun havde 15 års ansættelse og flere års undervisning i marin botanik ved Havbiologisk Laboratorium, Frederikshavn, Københavns Universitet. Senere var hun i 24 år ansat som kurator for Algeherbariet, Botanisk Museum, der nu er en del af Statens Naturhistoriske Museum. Ruth deltog i årene 1989-1997 i miljøovervågningen af stenrevene og var i den periode ansvarlig for identifikationen af de indsamlede alger, der desuden blev konserveret og udgør en stor del af de seneste års tilgang til Algeherbariet. I mere end 30 år forskede Ruth i små epi- og endofytiske grønalger og belyste deres identitet og livshistorier med kulturstudier. Senest var Ruth lektor emerita ved Statens Naturhistoriske Museum og stadig aktiv ved sin død.

Den omfattende viden fra sit forskerliv samlede Ruth i et digert 2-binds værk, DANMARKS HAVALGER, der udkom på dansk i 2019 og engelsk i 2023.
Danmarks Havalger er den første samlede oversigt over marine danske makroalger. Den omfatter rødalger (Rhodophyta), brunalger (Phaeophyceae) og grønalger (Chlorophyta) og medtager arter fra danske farvande, der er omtalt i litteraturen eller findes i Algeherbariet, Statens Naturhistoriske Museum. Det var Ruths ønske, at alle, både almindelige strandvandrere og uddannede biologer med interesse for alger kan have glæde af bogen. Der lægges snart en felt-guide til tang, som man kan have med i naturen på Tangnet.dk. Den var Ruth netop blevet færdig med.

Ruth var til det sidste at finde til møder om tang og i vandkanten, hvor hun elskede at dele ud af sin store viden. Hun havde en evne til altid at finde de små og smukkeste tangarter i grønne, røde og brune farver, dem som folk ikke selv fik øje på, før hun lagde dem i hvide bakker og med navneskilte på.

Vi takker for den tid vi fik med Ruth Nielsen – ære være hendes minde.

Tangnetværkets bestyrelse.

Seneste indlæg
Kategorier