Dagsorden til Tangnetværkets generalforsamling

Dato : Tirsdag  d. 17 marts 2020

Sted: Eurogum, Romancevej 27, 2730 Herlev

Tid: kl. 18.00 – 19

Tangnetværket medlemmer mødes den 17 marts 2020 til Tangnetværksmøde hos Eurogum i Herlev. Tangnetværket afholder efterfølgende generalforsamling og invitere alle interesserede til deltage efter Tangnetværksmødet

På  generalforsamlingen er der valg til bestyrelsen:

Den foreløbige dagsorden er følgende:

 1. Formanden aflægger beretning
 2. Kasseren aflægger regnskab
 3. Kasseren kommer med forslag til budget
 4. Valg til bestyrelsen
 5. Valg af supplant til bestyrelsen
 6. Evt.

I tilfældig rækkefølge:

 • Susanne Nielsen afgår og modtager genvalg (1 år)
 • Bent Gjerløff afgår og modtager genvalg (2 år)?
 • Hans Porse afgår og modtager genvalg (1 år)
 • Susan Holdt afgår og modtager genvalg (2 år)
 • Jan Bonne genopstiller og modtager valg som suppleant til bestyrelsen (1 år)
 • Rie Ladefoged genopstiller og modtager valg som suppleant til bestyrelsen (1 år)
 • Cecilie Wirenfeldt Nielsen opstiller og modtager valg som suppleant til bestyrelsen (1 år)
 • Ruth Nielsen opstiller og modtager valg som suppleant til bestyrelsen (1 år)
 • Evt.

Vi glæder os til at se jer. Tilmelding

Mvh

Tangnetværket

Seneste indlæg
Kategorier