Dagsorden til Tangnetværkets generalforsamling 2020

Dato : 29 juni 2020

Sted: Online

Tid: kl. 16

Tangnetværket medlemmer mødes online 29 Juni 2020 til generalforsamling.

På  generalforsamlingen er der valg til bestyrelsen og fastlæggelse af budgettet:

Dagsorden er følgende:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Fremlæggelse af det revideret årsregnskab til godkendelse
 4. Behandling af evt. indkomne forslag
 5. Bestyrelsens oplæg om aktiviteter for det kommende år
 6. Fremlæggelse af budget til godkendelse herunder fastsættelse af kontingent
 7. Valg af formand og kasserer
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af revisor og revisor suppleant
 10. Evt.

Ad. 7

 • Susan Holdt afgår og modtager genvalg (2 år)

Ad. 8

I tilfældig rækkefølge:

 • Susanne Nielsen afgår og modtager genvalg (1 år)
 • Bent Gjerløff afgår og modtager genvalg (2 år)?
 • Hans Porse afgår og modtager genvalg (1 år)
 • Jan Bonne genopstiller og modtager valg som suppleant til bestyrelsen (1 år)
 • Rie Ladefoged genopstiller og modtager valg som suppleant til bestyrelsen (1 år)
 • Cecilie Wirenfeldt Nielsen opstiller og modtager valg som suppleant til bestyrelsen (1 år)

Ad. 9 

 • Michael Eriksen afgår og modtager genvalg (1 år)
 • Trine Jensen afgår og modtager genvalg (1 år)

Vi glæder os til at se jer. Tilmelding til Tangnetværkets kasserer Henrik Jarlbæk på email : heja@food.dtu.dk.  Link til mødet sendes via email

Mvh

Tangnetværket

 

 

Seneste indlæg
Kategorier