Hvad er Tangnetværket

chondrusVELKOMMEN !!

Tangnetværket er et netværk af folk i Danmark, der arbejder med eller har interesse i tang. Der er 320 medlemmer (august 2015) med repræsentanter fra industrien, universiteter, institutter, myndigheder, organisationer, grupper og privatpersoner, der arbejder med eller har interesse i tang.

Tangnetværket har til formål at fremme produktionen, anvendelsen, formidlingen og viden om tang,  samt styrke samarbejdet nationalt.

Vi afholder tangnetværksmøder og udsender nyhedsbrevet “Tangnet-nyt”.

Info og møder foregår på dansk hvis ikke angivet andet!

Husk at jo mere du beskriver om din interesse i tang (indenfor hvilke områder), jo nemmere kan folk med samme interesse finde dig ved at søge!

Tangnetværket blev startet af Susan L. Holdt i 2008.

Alt arbejde i Tangnetværket er baseret på frivilligt engagement. Tangnetværkets mødeafholdelse og andre arrangemener har siden 2010 været finansieret af LMC (Levnedsmiddelcenteret).

Der er en bestyrelse, der består af Henrik Jarlbæk (DTU Fødevareinstituttet), Annette Bruhn (Aarhus Universitet), Marianne Holmer (Syddansk Universitet), og leder af Tangnetværket Susan L. Holdt (DTU Fødevareinstituttet).

Seneste indlæg
Kategorier