Tangnetværket afholder Generalforsamling d. 20 april 2023 fra 17.45-19.

Tangnetværket indbyder hermed interesserede til at deltage i Tangnetværkets Generalforsamling. Programmet er som følgende:

pkt. 1  Valg af dirigent og referent (jf. vedtægterne).

pkt. 2  Formanden aflægger beretning

pkt. 3  Fremlæggelse af det revideret årsregnskab til godkendelse

pkt. 4  Behandling af evt. indkomne forslag

pkt. 5   Bestyrelsens oplæg om aktiviteter for det kommende år

pkt. 6   Fremlæggelse af budget til godkendelse

pkt. 7   Valg af  kasserer

pkt. 8   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

pkt. 9   Valg af revisor og revisor suppleant

pkt. 10 Evt.

Bestyrelsesmedlemmerne: Henrik Jarlbæk, Claus Falconi, Rie Toftelund Ladefoged og Susanne Nielsen er på genvalg og modtager alle genvalg.

Suppleanterne: Jan Bonne Pedersen og Erik Aabjerg Friis er på valg og modtager alle genvalg.

Du kan deltage i Generalforsamlingen via dette link til Teams:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 398 856 364 991
Passcode: maUHKB

Download Teams | Join on the web

Or call in (audio only)

+45 32 72 07 69,,501594596#   Denmark, All locations

Phone Conference ID: 501 594 596#

Find a local number | Reset PIN

Learn More | Meeting options

Seneste indlæg
Kategorier