Nyhedsbrev import (original)

dtu news top
Vil du frameldes? Klik her . Se denne e-mail i din browser .
dtu news top

Nyt fra verdenshavene

newsdemo-banner 600

Nyhedsbrevet fra tangnet.dk oprettes som en artikel i Joomla og hentes til Campaign Monitor via et hemmeligt link ( https://tangnet.dk/nyhedsbrev-import). Hvis det et nyhedsbrev skal bevares for eftertiden, kopieres det til en anden kategori, og kan dermed vises på websitet.

template dummy-image 240

Lumostaten optimerer lysintensiteten, fastholder pH og foretager en datamat-styret og –registreret titrering med syrer og baser. CO2 tilsættes som sur titrant for at balancere den mængde CO2 som optages i cellerne. Ved at gøre reaktoren gastæt vil tilsætning af CO2 være direkte proportional med den fotosyntetiske aktivitet. Dette kræver, at den producerede O2 fjernes, hvilket opnås ved at tillede H2 over en palladiumkatalysator (patent pending). Kombineret med en boblekolonne.

 

Næste netværksmøde

med unikt dobbelt beluftningssystem, skabes en fremragende opblanding og høje beluftnings-hastigheder uden brug af mekanisk omrøring, hvilket reducerer stress . Da alle variable styres, og vha. on-line målinger af vækstforhold, kan mange kombinationer testes og der er stor mulighed for forsøgsgentagelse. Kan makroalger anvendt som biofilter ved havbrug nedsætte udskillelsen af opløst næring til det omgivende havmiljø og på samme tid konvertere næringen til et brugbart produkt?

template dummy-image 240

 

Nye publikationer

Akvakulturplanen til havs har siden den første vandmiljøplan i 1987 været underlagt et særligt generelt loft for udledning af næringssalte. Den nye rapport (marts 2003) fra Havbrugsudvalget anbefaler at havbrugsbekendtgørelsen ændres således, at der ved behandling af produktionsansøgninger skal foretages en konkret afvejning af, om det enkelte havbrug vil få en væsentlig effekt i forhold til de beskyttelseshensyn, der ligger i regionplanernes målsætninger for vandområderne. Dette vil sandsynligvis medføre, at der fremover tillades flere havbrug i de danske farvande.

 

Du modtager denne e-mail af en af flg. årsager: Du har tilmeldt dig på 1) tangnet.dk eller 2) du er oprettet som medlem af netværket.
Seneste indlæg
Kategorier