Etablering af tangbrug – udfordringer med Kystdirektoratet

Vi har brug for støtte, omtale og handlekraft til at ændre vilkårene omkring danske tangbrug (opdræt af tang i havet).
Systemet fungerer ikke, og det er en katastrofe, at lande som Norge og Frankrig løber med udviklingen, arbejdspladserne og de positive effekter, som tangbrug har på naturen.
Hvis Danmark skal nyde gavn af tang i fremtiden, så er det altafgørende, at der bliver taget hånd om de udfordringer, som bliver skitseret i de følgende afsnit. Lovgivningen skal afspejle, den tid vi lever i. De grønne forpligtelser, som den danske regering har forpligtet sig til, skal komme til udtryk i lovgivningen (mangel på samme) på dette område. Med andre ord skal tang ikke sammenlignes med muslinge og fiskeopdræt, og de økonomiske barrierer, der senest er blevet indført, skal mindskes kraftigt eller helt fjernes.
Det er også tydeligt, at kystdirektoratet mangler ressourcer og vejledning, hvilket gør dialogen – og i sidste ende eksekveringen -uendelig langsom. Det er der simpelthen nødt til at blive gjort noget ved.
Hvis der ikke bliver lavet store ændringer på disse områder, er det danske tangeventyr slut, før det rigtigt er begyndt. Læs mere her

24 februar 2021

Macro-algae is  the source of all plants, one of the healthiest and most nutritional foods on earth, they act as the primal source of food for all life on earth. Growing them on-land enables us to produce a premium product, clean, rich in protein, minerals, nutritional fibers, vitamins and antioxidants.

Seakura is proud to invite you to the first conference with the best opinion leaders who will reveal the latest updates and innovations in this field. 

Join us to learn more about the fascinating world of macro-algae, and the ways they can be used in the food, cosmetics, nutraceuticals and biotechnology fields.

Register now to save your seat

Her kan du se de kommende begivenheder som Tangnet har noteret. Ved at klikke på de enkelte begivenheder får du meget mere information om arrangementet


Tangnetværket har til formål at fremme produktion, anvendelse, formidling og viden om tang, herunder styrke samarbejdet nationalt.

Om tangnet

Under denne kategori finder du igangværende og nye forskningsprojekter

Her finder du link til viden om tang, samt spændende artikler fra både ind- og udland. God fornøjelse

Om tangnet

Bliv medlem og få vores nyhedsbrev direkte i din postkasse når det udkommer.

Tangnetværket sponseres af: