Evaluering af afholdt Virtuelt Gå-hjem møde “Tang og Sundhed”

TNV virtuelle Gå- hjem møde “Tang og Sundhed” var velbesøgt. I alt deltog 37 hvoraf 8 efterfølgende besvarede et evaluerings skemaet (det var ikke mange, men næste gang er det flere, håber vi). Generelt var der stor tilfredshed både med formen af TNV mødet og med indholdet i oplæggene. Den samlede evaluering kan læses her

The 7th Conference of the International Society
For Applied Phycology

Maj 14 – 13 August 2021 to be transitioned to a “virtual format”. 

Call for abstract

Reopened for Oral and Poster abstract submission:
June 1 (Mon.), 2020 to
December 15 (Tue.), 2020
Deadline: December 15 (Tue.), 2020

Registration

Her kan du se de kommende begivenheder som Tangnet har noteret. Ved at klikke på de enkelte begivenheder får du meget mere information om arrangementet


Tangnetværket har til formål at fremme produktion, anvendelse, formidling og viden om tang, herunder styrke samarbejdet nationalt.

Om tangnet

Under denne kategori finder du igangværende og nye forskningsprojekter

Her finder du link til viden om tang, samt spændende artikler fra både ind- og udland. God fornøjelse

Om tangnet

Bliv medlem og få vores nyhedsbrev direkte i din postkasse når det udkommer.

Tangnetværket sponseres af: