Nyhedsbrev-nov3 2016

dtu news top

 

Tangnetværksmøde om formidling af forskning

Husk at tilmelde dig kommende Tangnetværksmøde afholdes på DTU Fødevareinstituttet i Mørkhøj torsdag d. 1. dec. 2016, kl. 16-18.30 (efterfulgt af stiftende generalforsamling, se nedenfor)

Det bliver med formidling på dagsordenen, da vi i de sidste år har haft mange gode forskningsprojekter indenfor tang i Danmark, og vi vil nu medvirke til, at resultaterne kommer ud til alle interesserede. Der vil være pitch af disse resultater fra universiteter og institutter, snak med en forsker og så diskussion om hvorledes vi udbreder resultater og Claus Falconi kommer og fortæller om den nye fælles afsætningskanal for dansk tang: Danish Seaweed Organization.

Oplægsholderne vil give svarerne på hvad forskerne har fundet ud af indenfor om:

-Tangudnyttelsen virkelig er så bæredygtig som vi går og håber på?

-Hvad der skal dyrkes i Limfjorden og ved Grenaa?

-Den danske sukkertang er ens fra nord til syd… må vi rykke rundt på tangplanterne?

-Hvor tæt er vi på at kunne have et bioraffinaderi af tang?

-Hvordan kan tangvirksomhederne bruge afsætningeskanalen for dansk tang?

Vi runder af med en lækker sandwich og snak, men bliv gerne til den stiftende generalforsamling (se nedenfor).

Se mødeinvitationen her

Tilmelding kan ske her

Kørselsvejledning finder du på s. 3

tnvm dtu 011216

 

 

generalforsamling

I forlængelse af Tangnetværksmødet d. 1. dec. 2016 kl. 18.30-20 vil der være stiftende generalforsamling for Tangnetværket.

Tangnetværket har fået midler, så nu er det på tide at stifte en egentlig forening.

Tangnetværket har (tidligere haft) til formål at fremme produktionen, anvendelsen, formidlingen og viden om tang,  samt styrke samarbejdet nationalt.

Men hvad vil vi nu?

Kom og vær med til at bestemme….

Alt arbejde i Tangnetværket var tidligere baseret på frivilligt engagement (og vil hovedsagelig også være det fremover). 

Der var en bestyrelse, der bestod af Henrik Jarlbæk (DTU Fødevareinstituttet), Annette Bruhn (Aarhus Universitet), Marianne Holmer (Syddansk Universitet), og ledet af Tangnetværket Susan L. Holdt (DTU Fødevareinstituttet), som startede netværket i 2008.

Det er nu på tide at blive registreret som en egentlig forening, og sætte nogle rammer for fremtiden.

Se forslag til hvem der opstiller i bestyrelen, men meld du er meget velkommen til at stille op eller blot deltage i den stiftende generalforsamling.

Se mødeinvitationen og dagsorden her (side 2)

Se forslag til vedtægter for Tangnetværket til den stiftende generalforsamling her

Tilmelding kan ske her

Kørselsvejledning finder du på s. 3

Tangnetværket har fået midler- så hvad med fremtiden

 

 

Seneste indlæg
Kategorier