Nyhedsbrev nov 2016

dtu news top
dtu news top

Forskere formidler resultater til forbrugerne “jer tang-nørder”

og hvordan for vi det endnu mere udbredt…..

 Læs mere på Tangnetværkets hjemmeside

 

Tangnetværksmøde om formidling af forskning

Kommende Tangnetværksmøde afholdes på DTU Fødevareinstituttet i Mørkhøj torsdag d. 1. dec. 2016, kl. 16-18.30 (efterfulgt af stiftende generalforsamling, se nedenfor)

Det bliver med formidling på dagsordenen, da vi i de sidste år har haft mange gode forskningsprojekter indenfor tang i Danmark, og vi vil nu medvirke til, at resultaterne kommer ud til alle interesserede. Der vil være pitch af disse resultater fra universiteter og institutter, snak med en forsker og så diskussion om hvorledes vi udbreder resultater endnu mere…

Se mødeinvitationen her

Tilmelding kan ske her

Kørselsvejledning finder du på s. 3

tnvm dtu 011216 

Tangnetværkets stiftende generalforsamling

generalforsamling

I forlængelse af Tangnetværksmødet d. 1. dec. 2016 kl. 18.30-20 vil der være stiftende generalforsamling for Tangnetværket.

Tangnetværket har til formål at fremme produktionen, anvendelsen, formidlingen og viden om tang,  samt styrke samarbejdet nationalt.

Tangnetværket har tidligere været drevet som en gruppe, startet af Susan L. Holdt i 2008.

Alt arbejde i Tangnetværket er baseret på frivilligt engagement. Tangnetværkets mødeafholdelse og andre arrangemener blev i nogle år finansieret af LMC (Levnedsmiddelcenteret), men har i mange år fungeret uden midler.

Der var en bestyrelse, der bestod af Henrik Jarlbæk (DTU Fødevareinstituttet), Annette Bruhn (Aarhus Universitet), Marianne Holmer (Syddansk Universitet), og ledet af Tangnetværket Susan L. Holdt (DTU Fødevareinstituttet).

Det er nu på tide at blive registreret som en egentlig forening.

Se mødeinvitationen her (side 2)

Tilmelding kan ske her

Kørselsvejledning finder du på s. 3

Forslag til vedtægter udsendes senest en uge før mødet.

 

Landets første tangmark på åbent vand

 tangmarkBåde muligheder og udfordringer ved tangdyrkning skal afdækkes i stort tang-projekt nord for Grenaa

 

 Læs mere her

 Dansk Kemi-bladet med fokus på tang…

Find bladene online her

 

Se artiklen om “Hvad forskerne har i tan’g’erne” her fra 2016 nr: 9

 

Læs om “Tang kan forbedre fødevarers smag” her

 tang dansk kemi 2016 9

 

 ogm pris dansk kemi 2016 8

Klik på billedet for at forstørre det. Kilde “Dansk Kemi”- bladet nr. 8, 2016

 

 Præsentationer fra oktobers Nordic Seaweed Conference ligger nu på Algecenter Danmarks hjemmeside

Kommende arrangementer internationalt

 isap2017

 

 

 

 

 

 

Seneste indlæg
Kategorier