Ruth Nielsen 75 år

Billedet er taget af KarenLise Krabbe

ET STORT TILLYKKE med de 75 år til algeforsker RUTH NIELSEN (lektor emerita v. Statens Naturhistoriske Museum). Algeforsker Ruth Nielsen, som så gavmildt har delt ud af sin viden på mange af Tangnettets ture og arrangementer, fylder i dag, d. 26. marts, 75 år. Tangnettet ønsker dig et hjerteligt tillykke på dagen, og tak for de mange ture. Vi glæder os til de næste!

Ruth har igennem mere end et halvt århundrede forsket i alger og specifikt i Danmarks havalger.  Hun har haft 15 års ansættelse og flere års undervisning i marin botanik ved Havbiologisk Laboratorium, Frederikshavn, Københavns Universitet. Senere var hun i 24  år ansat som kurator for Algeherbariet, Botanisk Museum, der nu er en del af Statens Naturhistoriske Museum. Ruth deltog i årene 1989-1997 i miljøovervågningen af stenrevene og var i den periode ansvarlig for identifikationen af de indsamlede alger, der desuden blev konserveret og udgør en stor del af de seneste års tilgang til Algeherbariet. I mere end 30 år forskede Ruth i små epi- og endofytiske grønalger og belyste deres identitet og livshistorier med kulturstudier.

Den omfattende viden fra sit forskerliv har Ruth nu samlet i et digert værk, DANMARKS HAVALGER, som hun har skrevet sammen med algeforsker Steffen Lundsteen, der til stor sorg døde, kort efter at bogen var
færdigskrevet, og efter kort tids sygdom. Ruth og Steffen skriver om bogen, som vi venter på med længsel:
Danmarks Havalger er den første samlede oversigt over marine danske makroalger. Den omfatter rødalger (Rhodophyta), brunalger (Phaeophyceae) og grønalger (Chlorophyta) og medtager arter fra danske farvande, der er omtalt i litteraturen eller findes i Algeherbariet, Statens Naturhistoriske Museum. Det er vores ønske, at alle, både almindelige strandvandrere og uddannede biologer med interesse for alger kan have glæde af bogen. DANMARKS HAVALGER udgives af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og udgives i løbet af 2019.

Seneste indlæg
Kategorier