Common seaweed outperforms chemotherapy for breast cancer, researchers reveal

Breast cancer, a major cause of death from cancer for women of all ethnicities, claimed 42,000 lives in the United States in 2014 alone – a truly grim statistic. But a new study – in which seaweed worked better than a leading FDA-approved pharmaceutical medication to combat breast cancer – is raising hopes that this […]

Seaweed diet reveals potential for precision manipulation of gut bacteria

Seaweed diet reveals potential for precision manipulation of gut bacteria Finding ways to manipulate the massive population of bacteria living inside our gut is turning out to be a tricky proposition for medical researchers. The ecology of our microbiome is enormously complex and we are only just learning of the broad effect gut bacteria has […]

Dansk øko-tang

saccharina in air on beach

saccharina in air on beachLandets største tangplantage ved Hjarnø hage er blevet omlagt til økologi.

Sukkertang i langebaner skaber masser af biomasse, samtidig med at artdiversiteten i fjorden bliver betydeligt forbedret. Hjarnø Havbrug har målrettet gennem det sidste år arbejdet frem mod at kunne producere økologisk certificeret tang, som den første producent i Danmark.