Breeding of seaweed – development of new varieties

Tirsdag d. 8 oktober arrangerer Tangnetværket seminar i Bæredygtighedens hus, Grenå fra kl. 11 – 18 om avlsarbejde på tang. I avlsarbejdet med planter er målet ofte at udvikle varianter, som giver høje ydelser, eller som er mindre modtagelige for sygdomme. Et avlsprogram for tang må også fokuserer på, hvordan imødegår vi klimaforandringer, lav salinitet og højt indhold af næringssalte ved produktion af tang i de indre danske farvande. Ud over oplæg fra forskere og erhvervsfolk håber vi at skabe debat om Danmarks fremtidige tangerhverv. Hvad er der af muligheder langs vores kyster, hvilke andre interessegrupper eksistere, hvordan laver vi avlsarbejde uden GMO. Seminaret foregår på engelsk.

On Tuesday, October 8, the seaweed network “Tangnetværket” will host a seminar in the Sustainability House, Grenå, from 11 pm to 18 pm about breeding on seaweed. In the breeding work with plants, the goal is often to develop varieties that provide high yields or which are less susceptible to diseases. A breeding program for seaweed must also focus on how we respond to climate change, low salinity and high nutrient salts in the production of seaweed in the inner Danish waters. In addition to presentations from researchers and business people, we hope to create debate about Denmark’s future seaweed industry. What are the possibilities along our coasts, what other interest groups exist, how do we do breeding work without GMOs. The seminar will be in English.

Seneste indlæg
Kategorier