oktober 21, 2015

tnvm dtu 041115
Aktiviteter i eller sammen med Tangnetværket

Tangnetværksmøde

Temaet omhandler “Fødekæden og flaskehalse”   Før TangMatch mødet d. 4. nov kl. 10-13 er der Tangnetværksmøde på DTU i Lyngby.   Endelave Seaweed, COOP og Fødevarestyrelsen fremlægger synspunkter fra de