Generalforsamling Tangnetværket

/Generalforsamling Tangnetværket

Arrangementer

Nedenfor finder du informationer samt kalender for kommende aktiviteter.

Det drejer sig om møder, kurser osv. arrangeret af Tangnetværket eller andre, og kan være såvel nationale som internationale tang-aktiviteter. Informationerne bringes som en service til alle med interesse for tang, og vi indestår gerne for vores egne arrangementer, men indhold og kvalitet af andres arrangementer ligger selvklart udenfor vores kontrol.

(Begivenheder før februar 2018, kan ses her: Tidligere begivenheder)

Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.
Bestyrelsen består af Formanden: Susan L. Holdt, Bestyrelsesmedlemmer:
Annette Bruhn, Claus Falconi, Susanne L. Nielsen, Hans Porse, Kristian Ottesen
De tre sidstnævnte fik færrest stemmer og er derfor valgt for 1 år – ligesom
Formanden, Kassereren samt Annette Bruhn og Claus Falconi er valgt for 2 år.
Suppleanter til bestyrelsen:1. suppleant Rie Toftelund Ladefoged og 2. suppleant Jan Bonne Pedersen
Medlemmer fra bestyrelsen som er på valg er Susanne L. Nielsen, Hans Porse, Kristian Ottesen
Susanne L. Nielsen og Hans Porse modtager genvalg. Kristian Ottesen genopstiller ikke.
Nærmere program for generalforsamlingen udsendes sammen med invitation til netværksmødet på Solrød biogas